1. Tổng quan thị thực Visa du học Úc

1. TỔNG QUAN THỊ THỰC VISA DU HỌC ÚC

Chương trình thị thực du học Úc cung cấp cho những sinh viên quốc tế cơ hội học tập ở Úc ở tất cả cấp bậc giáo dục, bao gồm tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, học nghề và những khóa học không cấp bằng. Trong năm 2009/2010, có hơn 250.000 thị thực du học đ&ati...

» Xem thêm

2. Thị thực giáo dục Đại học và Đào tạo của Úc

2. THỊ THỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA ÚC

Những sinh viên quốc tế đã được chấp thuận theo học văn bằng cử nhân đã đăng ký, văn bằng liên kết, chứng chỉ tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ của khóa học được yêu cầu phải có thị thực giáo dục đ...

» Xem thêm

3. Thị thực du học diện Giáo dục và Đào tạo nghề

3. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Sinh viên quốc tế đã được chấp nhận theo học khóa học Certificate I-IVđã đăng ký (trừ khóa học tiếng Anh_ELICOS), bằng tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cao cấp, giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề, bằng tốt nghiệp nghề được yêu cầu phải có một thị...

» Xem thêm

4. Thị thực Du học Úc diện học Phổ Thông

4. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN HỌC PHỔ THÔNG

Học sinh quốc tế trong độ tuổi học tiểu học và trung học đã được chấp thuận theo học khóa học tiểu học, khóa trung học hoặc chương trình trao đổi sinh viên trung học được chấp thuận được yêu cầu có thị thực du học diện học phổ thông.

Hệ thống trường học của &Uac...

» Xem thêm

5. Thị thực du học Úc diện học tiếng Anh tại Úc

5. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN HỌC TIẾNG ANH CỦA ÚC

Sinh viên quốc tế được chấp nhận theo học khóa học ngôn ngữ tiếng Anh đã đăng ký ở Úc được yêu cầu phải có thị thực diện học tiếng Anh (ELICOS).

Đánh giá tính đủ điều kiện của thị thực du học diện học tiếng Anh<...

» Xem thêm

6. Thị thực du học Úc - Diện nghiên cứu sinh tại Úc

6. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN NGHIÊN CỨU SINH CỦA ÚC

Sinh viên quốc tế đã được chấp thuận theo học vào văn bằng thạc sỹ bằng việc nghiên cứu hoặc văn bằng tiếng sĩ được yêu cầu có thị thực du học diện nghiên cứu sau đại học

Đánh giá tính đủ điều kiện của thị thực du học di...

» Xem thêm

    Trang: 12