Thị thực diện kinh doanh sáng tạo Úc - Visa 188

Thị thực diện kinh doanh sáng tạo Úc là một thị thực kỹ năng kinh doanh tạm thời cho phép doanh nhân thành đạt sở hữu một doanh nghiệp mới hoặc một danh nghiệp đang tồn tại ở Úc.

Thị thực diện kinh doanh s&aacut...

» Xem thêm

Thị thực diện đầu tư kinh doanh Úc - Visa 188

Thị thực diện đầu tư kinh doanh Úc là một thị thực kỹ năng kinh doanh tạm thời, cho phép doanh nhân thành công đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc đang tồn tại ở Úc.

Thị thực diện đầu tư kinh doanh có giá trị 4 năm và người giữ thị thực n...

» Xem thêm

Thị thực diện Doanh nhân tài năng - Visa 132

Thị thực diện doanh nhân tài năng là thị thực kỹ năng kinh doanh lâu dài, cho phép những người có năng lực cao nhất của các doanh nghiệp đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp mới hoặc hiện tại ở Úc. Thị thực này đòi hỏi sự bảo trợ của C...

» Xem thêm

Thị thực diện công tác tại Úc

Thị thực diện đi công tác Úc dành cho những doanh nhân, những người muốn có chuyến du lịch đến Úc vì công việc. Thị thực diện công tác thích hợp cho những người mong muốn tham dự hội nghị, đàm phán kinh doanh hoặc thực hiện một chuyến công tác nhằm thăm d&ograv...

» Xem thêm

Thị thực Significant Investor Visa - SIV

Thị thực Significant Investor là loại thị thực 4 năm dành cho những người sẵn sàng đầu tư 5 triệu AUD vào Úc. Đó là một trong những dòng trong subclass 188_ Thị thực diện đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Business Innovation and Investment visa)

Thời gian ...

» Xem thêm