1. Tổng quan thị thực Visa du học Úc

1. TỔNG QUAN THỊ THỰC VISA DU HỌC ÚC

Chương trình thị thực du học Úc cung cấp cho những sinh viên quốc tế cơ hội học tập ở Úc ở tất cả cấp bậc giáo dục, bao gồm tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, học nghề và những khóa học không cấp bằng. Trong năm 2009/2010, có hơn 250.000 thị thực du học đ&ati...

» Xem thêm