2. Thị thực giáo dục Đại học và Đào tạo của Úc

2. THỊ THỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA ÚC

Những sinh viên quốc tế đã được chấp thuận theo học văn bằng cử nhân đã đăng ký, văn bằng liên kết, chứng chỉ tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ của khóa học được yêu cầu phải có thị thực giáo dục đ...

» Xem thêm