7. Thị thực du học Úc diện không cấp bằng

7. THỊ THỰC DIỆN KHÔNG CẤP BẰNG CỦA ÚC

Sinh viên quốc tế đã được chấp thuận theo học tại một khóa học dự bị, khóa học chuyển tiếp, hoặc khóa học khác mà không dẫn đến việc trao văn bằng của Úc, bằng tốt nghiệp hoặc bằng khen chính thức khác được yêu cầu phải c&oa...

» Xem thêm