5. Thị thực du học Úc diện học tiếng Anh tại Úc

5. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN HỌC TIẾNG ANH CỦA ÚC

Sinh viên quốc tế được chấp nhận theo học khóa học ngôn ngữ tiếng Anh đã đăng ký ở Úc được yêu cầu phải có thị thực diện học tiếng Anh (ELICOS).

Đánh giá tính đủ điều kiện của thị thực du học diện học tiếng Anh<...

» Xem thêm