4. Thị thực Du học Úc diện học Phổ Thông

4. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN HỌC PHỔ THÔNG

Học sinh quốc tế trong độ tuổi học tiểu học và trung học đã được chấp thuận theo học khóa học tiểu học, khóa trung học hoặc chương trình trao đổi sinh viên trung học được chấp thuận được yêu cầu có thị thực du học diện học phổ thông.

Hệ thống trường học của &Uac...

» Xem thêm