3. Thị thực du học diện Giáo dục và Đào tạo nghề

3. THỊ THỰC DU HỌC DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Sinh viên quốc tế đã được chấp nhận theo học khóa học Certificate I-IVđã đăng ký (trừ khóa học tiếng Anh_ELICOS), bằng tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cao cấp, giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề, bằng tốt nghiệp nghề được yêu cầu phải có một thị...

» Xem thêm