Thị thực Significant Investor Visa - SIV

Thị thực Significant Investor là loại thị thực 4 năm dành cho những người sẵn sàng đầu tư 5 triệu AUD vào Úc. Đó là một trong những dòng trong subclass 188_ Thị thực diện đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Business Innovation and Investment visa)

Thời gian ...

» Xem thêm