Thị thực diện Doanh nhân tài năng - Visa 132

Thị thực diện doanh nhân tài năng là thị thực kỹ năng kinh doanh lâu dài, cho phép những người có năng lực cao nhất của các doanh nghiệp đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp mới hoặc hiện tại ở Úc. Thị thực này đòi hỏi sự bảo trợ của C...

» Xem thêm