Thị thực diện đầu tư kinh doanh Úc - Visa 188

Thị thực diện đầu tư kinh doanh Úc là một thị thực kỹ năng kinh doanh tạm thời, cho phép doanh nhân thành công đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc đang tồn tại ở Úc.

Thị thực diện đầu tư kinh doanh có giá trị 4 năm và người giữ thị thực n...

» Xem thêm