Du học Úc - 01

Trường học tại Úc

TRƯỜNG HỌC TẠI ÚC

Trường giáo dục ở Úc bao gồm giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (hoặc cao đẳng). 

Việc học kéo dài trong 13 năm, từ mẫu giáo đến phổ thong, là bắt buộc cho đến khi ít nhất là 16 tuổi. Các loại trường học bao gồm các trường công lập, trường phi chính phủ (bao gồm cả trường học tôn giáo như trường học Công giáo, Hồi giáo). Các trường học dựa trên triết lý giáo dục như Montessori và Steiner. Tất cả các trường đều phải đăng ký với bộ phận giáo dục tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ và tùy thuộc vào chính phủ về cơ sở hạ tầng và đăng ký giáo viên.

Không chỉ giáo dục học sinh, trường học Úc chuẩn bị cho cuộc sống, phát triển kỹ năng giao tiếp, kỷ luật tự giác và tôn trọng bản thân, đồng nghiệp và thế giới của họ. Trường cung cấp chương trình giảng dạy rộng rãi trong các lĩnh vực học tập chính: tiếng Anh, toán, nghiên cứu xã hội, môi trường, khoa học, nghệ thuật, ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (LOTE), công nghệ, y tế và thể dục. Họ cũng tin tưởng mạnh mẽ về những lợi ích của một nền giáo dục phát triển đầy đủ, bao gồm làm việc theo nhóm, thể hiện bản thân và phát triển cá nhân kèm theo bên ngoài lớp học.

Tại Úc, sinh viên sẽ được hưởng một môi trường học tập phát triển cá nhân đa dạng, phát triển các kỹ năng phẩm chất cần thiết trong một thế giới đang thay đổi. 

Tiêu chuẩn cao hơn cho việc học

 • Trường học ở Úc là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới.
 • Những điều làm cho nền giáo dục Úc rất có giá trị:
 • Quy mô lớp học nhỏ (tối đa là 30 sinh viên trong một lớp học).
 • Giáo viên trường Đại học được đào tạo, giáo viên có trình độ, giáo viên chuyên môn trong các môn học.
 • Cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao - bao gồm công nghệ cao, với tất cả các trường học đều có máy tính và truy cập internet.
 • Các chương trình “năng khiếu và tài năng” mở rộng sinh viên là những người có thành tích cao.
 • Các chương trình “thành tích cao”: cấp tín chỉ trước cho các các sinh viên giỏi học những môn bậc đại học.
 • Chương trình cá nhân dành cho học sinh có nhu cầu hỗ trợ học tập.
 • Khuôn khổ đảm bảo chất lượng nơi mà nhà trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Đào tạo những nhà lãnh đạo tư tưởng

Chương trình học tại Úc chuẩn bị cho tương lai của bạn. Trường học của chúng tôi nhằm mục đích phát triển sinh viên độc lập, tự tin, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và cập nhật thông tin - với mục đích đem lại cho học sinh tất cả các kỹ năng, kiến thức và khả năng để phát triển thành công trong một thế giới toàn cầu hóa. Từ mẫu giáo đến lớp 12, các trường học ở Úc tập trung vào việc cung cấp kiến thức cho mỗi học sinh, và phấn đấu xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực giáo dục.

Phong cách giảng dạy và phương pháp đánh giá
Một loạt các phương pháp giảng dạy được sử dụng, bao gồm: giáo viên định hướng học tập, sinh viên nghiên cứu, các dự án nhóm và thuyết trình, trình bày hình ảnh, e-learning, lớp học tương tác. Một loạt các phương pháp đánh giá được sử dụng để đánh giá kết quả học sinh. Đây có thể bao gồm các dự án cá nhân nghiên cứu, bài tập nhóm, thuyết trình miệng và hình ảnh, sử dụng công nghệ bao gồm PowerPoint, thuyết trình podcast hoặc vodcast, cũng như các bài kiểm tra lớp học truyền thống và các bài tập. Chương trình thử nghiệm quốc gia và nhà nước đảm bảo tiêu chuẩn được đáp ứng và duy trì.

Bằng cấp

Sau khi hoàn thành trung học phổ thông (lớp 11 và 12), sinh viên sẽ dự thi và nhận được một giấy chứng nhận chính thức về trình độ chuyên môn. Tên của giấy chứng nhận này thay đổi theo hệ thống giáo dục của Úc nhưng dù bất kể chứng chỉ được gọi tên gì, nó được công nhận bởi tất cả các trường đại học, giáo dục chuyên nghiệp và học viện giáo dục & đào tạo nghề tại Úc, cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác.

Hỗ trợ cho học sinh

 • Tất cả các trường của Úc cung cấp một cấu trúc an sinh mạnh mẽ để đảm bảo sự hỗ trợ liên tục cho mỗi học sinh. Bao gồm:
 • Điều phối viên sinh viên quốc tế trong tất cả các trường.
 • Một nhóm phúc lợi sinh viên.
 • Cố vấn năm.
 • Tư vấn viên trường.
 • Chuyên gia tư vấn tuyển dụng: hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và áp dụng cho việc học tập sau trung học.
 • Nhân viên hỗ trợ và các chương trình đối với sinh viên xem Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.
 • Học sinh được học với các sinh viên Úc tại địa phương.
 • Chỗ ở: tất cả các gia đình chủ nhà phải có một lý lịch tư pháp để đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bảo vệ trẻ em, đồng thời nhà ở phải đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu, học sinh có một số liên lạc khẩn cấp 24 giờ.
 • Một số trường cũng cung cấp nội trú.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn