Du học Úc - 01

Quy trình du học tại Úc

 Để du học tại Úc, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin trường cho trường học bạn muốn học và đơn xin thị thực du học cho Chính phủ Úc.

Các bước bạn cần làm như sau:

  • Quyết định chương trình học và học viện ưa thích.
  • Nộp đơn cho học viện đó.
  • Nhận thư mời nhập học từ trường.
  • Nhận thư điện tử xác nhận về việc ghi danh của bạn (Confirmation of
  • Enrolment - eCoE).
  • Nộp đơn xin thị thực du học.

Có một loạt các yêu cầu đầu vào mà bạn sẽ cần phải đáp ứng khi bạn nộp đơn xin trường và xin thị thực. Bao gồm:

  • Yêu cầu học tập.
  • Yêu cầu tiếng Anh.
  • Bằng chứng về quỹ hỗ trợ học tập của bạn.
  • Bảo hiểm y tế cho du học sinh.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

Iduhoc.edu.vn