Du học Úc - 01

Lộ trình học tập tại Úc

LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI ÚC

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào để được học khóa học bạn muốn ở Úc, có nhiều con đường có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. Điều này có thể bao gồm học tập tại một trường Úc, tham gia khóa tiếng Anh, học khóa học giáo dục và đào tạo nghề. Con đường khác có thể là học Dự bị Đại học - khóa học chuẩn bị chuyên sâu một năm có tại phần lớn các học viện.
Khóa này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần có để ghi danh khóa đại học.

Dự bị Đại học
Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu học tập, có một vài lựa chọn để bạn chuẩn bị cho việc học nâng cao của bạn. Tùy thuộc vào các ngành học trước đó của bạn và bằng cấp cuối cùng bạn muốn học, bạn có thể ghi danh vào trường trung học hoặc dự bị đại học.

Dự bị đại học là một khóa học chuẩn bị chuyên sâu một năm, cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để ghi danh vào khóa đại học tại một trường đại học hoặc học viện giáo dục chuyên nghiệp. Những môn học này thường được chia thành các dòng như các nghiên cứu kinh doanh, nghiên cứu khoa học, có các môn học bắt buộc, môn học tự chọn. Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh thường có sẵn.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn