Du học Úc - 01

Lĩnh vực học tập tại ÚC

LĨNH VỰC HỌC TẬP TẠI ÚC

Các khóa học tại Úc được phân loại vào các lĩnh vực học tập khác nhau. Nó là một hệ thống phân loại được sử dụng bởi các học viện Úc để mô tả các khóahọc, chuyên ngành và các đơn vị học tập.

Khoa học tự nhiên và vật lý

Khoa học tự nhiên và vật lý là nghiên cứu về tất cả các sinh vật sống, các đối tượng vô tri vô giác trong tự nhiên, qua thử nghiệm, quan sát và suy luận. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Khoa học khí quyển
 • Các quá trình sinh học
 • Phản ứng hóa học
 • Thành phần và cấu trúc địa chất
 • Phương pháp phòng thí nghiệm
 • Kỹ thuật toán học và thống kê
 • Quan sát và đo lường
 • Phương pháp khoa học
 • Các hạt nguyên tử và cơ học lượng tử
 • Nhiệt động lực học và dữ liệu ngẫu nhiên

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về các hoạt động của vũ trụ, mở rộng kiến thức khoa học.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là nghiên cứu về quá trình xử lý, truyền và lưu trữ thông tin của máy tính. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Lý thuyết tính toán
 • Lập trình máy tính
 • Định dạng dữ liệu và mã hóa
 • Quản lý, lưu trữ và truy xuất thông tin trong một môi trường máy tính
 • Lập trình khoa học người máy và trí tuệ nhân tạo
 • Phân tích hệ thống

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về hệ thống thông tin, ngôn ngữ lập trình, quản lý thông tin, trí tuệ nhân tạo và khả năng áp dụng chúng để giải quyết vấn đề.

Kỹ thuật và Công nghệ liên quan

Kỹ thuật và công nghệ liên quan là việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì hoạt động máy móc, sắp xếp tối ưu, chế biến kim loại, gốm sứ, thực phẩm và các vật liệu khác. Bao gồm đo vẽ bản đồ trái đất, đặc điểm tự nhiên, hình thành của trái đất. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Ngành hàng không
 • Công nghệ Kỹ thuật và sản xuất
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Công nghệ thông tin đất đai và thám hiểm
 • Khoa học Vật liệu
 • Nguyên tắc thiết kế, xây dựng, lập kế hoạch và vận hành
 • Bảo trì nhà máy và máy móc

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về việc chuyển đổi vật chất và năng lượng, đo lường sản phẩm đại diện, các hoạt động của nhà máy, máy móc và hệ thống vận hành.

Kiến trúc và xây dựng

Kiến trúc và xây dựng là nghiên cứu về nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật liên quan đến thiết kế, xây dựng. Thích nghi tồn tại nơi công cộng, cấu trúc cảnh quan khu thương mại, khu công nghiệp và khu dân cư. Nó bao gồm các nghiên cứu về khoa học nghệ thuật về thiết kế, lập kế hoạch môi trường đô thị và khu vực. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Thẩm mỹ và tính năng động không gian
 • Xây dựng kinh tế
 • Xây dựng khoa học
 • Xây dựng các kỹ thuật và công nghệ
 • Quản lý xây dựng
 • Thiết kế kiến trúc và bản vẽ
 • Lập kế hoạch đô thị

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết, tích hợp các yếu tố cấu trúc, thẩm mỹ trong các tòa nhà, môi trường, các phương pháp xây dựng, kỹ thuật, vật liệu.

Nông nghiệp, Môi trường và những ngành học liên quan

Nông nghiệp, môi trường và những ngành liên quan là nghiên cứu về lý thuyết, thực hành về chăn nuôi, nuôi trồng, thu gom, tái tạo, chăm sóc cây trồng và động vật. Nó bao gồm các nghiên cứu về sự tương tác giữa con người và môi trường, nghiên cứu ứng dụng các nguyên tắc khoa học đối với môi trường để bảo vệ khỏi việc suy thoái. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Sản xuất cây trồng
 • Sản xuất và quản lý động vật
 • Tác động và đánh giá về môi trường
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Bảo tồn đất và nước
 • Quản lý nguồn lợi thủy sản

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về quản lý, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chính.

Sức khỏe

Sức khỏe là nghiên cứu duy trì, khôi phục lại trạng thái vật chất, tinh thần của con người và động vật. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Các quá trình và cơ chế của những căn bệnh
 • Phục hồi và duy trì sức khỏe
 • Chẩn đoán
 • Các nguyên tắc và thực hành y tế công cộng

Mục đích chính của lĩnh vực nghiên cứu này là phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc, thực tiễn của việc xác định, xử lý, kiểm soát, ngăn ngừa chấn thương, bệnh tật. Nó cũng liên quan đến việc phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc và thực hành trong việc cung cấp việc phòng bệnh, chữa bệnh, giảm nhẹ bệnh và chăm sóc phục hồi chức năng.

Giáo dục

Giáo dục là nghiên cứu về quá trình học tập. Nó bao gồm lý thuyết, phương pháp, kỹ thuật truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho người khác. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Xây dựng giáo trình
 • Quy trình học tập và tiếp thu kỹ năng
 • Các phương pháp giảng dạy

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về các quá trình, phương pháp giảng dạy, học tập trong các trường mẫu giáo, trường học, cơ sở giáo dục đại học và các môi trường khác.

Quản lý và thương mại

Quản lý và thương mại là nghiên cứu về lý thuyết, thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, động viên, phối hợp các nguồn lực con người, vật chất của các tổ chức, công ty tư nhân, công cộng. Nó bao gồm bán hàng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và phát triển cá nhân. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Quản lý và điều hành
 • Quản lý nguồn lực vật chất và con người
 • Bán hàng và tiếp thị
 • Tài chính và quản lý tài chính
 • Hành vi con người và quản lý thời gian

Mục đích chính của lĩnh vực học tập này là phát triển sự hiểu biết về lý thuyết và thực hành của việc ra quyết định và hoạch định chính sách, phát triển tổ chức, lập kế hoạch, quản lý tài chính, tiếp thị, bán hàng, dịch vụ.

Xã hội và văn hóa

Xã hội và văn hóa là nghiên cứu của các tổ chức vật lý, xã hội, văn hóa về xã hội loài người ảnh hưởng của nó lên cá nhân và tập thể. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Hệ thống các niềm tin và giá trị
 • Biểu hiện văn hóa
 • Phát triển con người và hành vi
 • Quần thể con người và môi trường của họ
 • Quyền lực chính trị
 • Tổ chức và cơ cấu xã hội
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội

Mục đích chính của lĩnh vực nghiên cứu này là phát triển sự hiểu biết về hành vi tương tác con người với niềm tin, giá trị, biểu hiện văn hóa, cấu trúc, tổ chức xã hội.

Nghệ thuật sáng tạo

Nghệ thuật sáng tạo là nghiên cứu xây dựng, thực hiện các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, kịch. Nó bao gồm nghiên cứu thiết kế quần áo, sáng tạo, giao tiếp thông qua nhiều phương tiện truyền thông. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực học tập này bao gồm:

 • Các khía cạnh nghệ thuật và kỹ thuật của truyền thông nghe nhìn
 • Các khía cạnh nghệ thuật và kỹ thuật của việc tạo ra và sản xuất nghệ thuật, thủ công, hình ảnh, may mặc thời trang
 • Các khía cạnh nghệ thuật và kỹ thuật của việc tạo ra, sản xuấ, biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, kịch
 • Lịch sử, phát triển và lý thuyết về nghệ thuật thị giác và biểu diễn.

Mục đích chính của lĩnh vực này là phát triển sự hiểu biết của các thành phần, hiệu suất, sản phẩm nghệ thuật, biên đạo múa, thiết kế, sáng tạo, và kỹ thuật sản xuất.

Thực phẩm, khách sạn và dịch vụ cá nhân

Thực phẩm, khách sạn và dịch vụ cá nhân là nghiên cứu về chuẩn bị, trưng bày, phục vụ thức ăn và thức uống, cung cấp dịch vụ khách sạn, chăm sóc tóc, ngoại hình, trang phục, làm đẹp và các dịch vụ cá nhân khác. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực này bao gồm:

 • Ứng dụng và sử dụng chăm sóc da và các sản phẩm mỹ phẩm
 • Chăm sóc sắc đẹp chung
 • Cắt, tạo kiểu, nhuộm màu và điều trị kỹ thuật của tóc
 • Dịch vụ giữ nhà
 • Vệ sinh thực hành công việc liên quan đến ngành thực phẩm và khách sạn
 • Chuẩn bị, trưng bày, phục vụ thực phẩm và đồ uống

Mục đích chính của lĩnh vực này là phát triển sự hiểu biết về việc chuẩn bị thực phẩm, đồ uống, và cung cấp các dịch vụ khách sạn bao gồm vệ sinh, làm sạch, dịch vụ thực phẩm, nước giải khát. Ngoài ra còn liên quan đến việc phát triển kiến thức làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp.

Chương trình học hỗn hợp 

Chương trình học hỗn hợp là các chương trình cung cấp giáo dục phát triển cá nhân nói chung. Nội dung lý thuyết của lĩnh vực này bao gồm:

 • Kỹ năng đọc, viết và tính toán
 • Mối quan hệ cá nhân, xã hội và nơi làm việc

Mục đích chính của lĩnh vực này là phát triển sự hiểu biết cơ bản về đọc, viết và số học, cùng với kiến thức cơ bản của các môn học khác như lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và âm nhạc. Ngoài ra còn liên quan đến việc phát triển sự hiểu biết về năng lực, kỹ năng cần thiết cho các hoạt động tìm kiếm việc làm, việc làm và các kỹ năng sống cá nhân quan trọng.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn