Du học Úc - 01

Khóa học anh văn

KHOÁ HỌC ANH VĂN

Phương pháp giảng dạy của chúng tôi tập trung vào tư duy phê phán, cũng như các công việc nhóm và dự án - tất cả được rút ra từ kinh nghiệm thực tế cuộc sống, có nghĩa là bạn vừa học ngôn ngữ, vừa học cách sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày.

Bằng cách học tiếng Anh tại Úc, bạn sẽ đạt được một phạm vi rộng lớn về các kỹ năng cuộc sống mà bạn không thể có được ở nhà. Kỹ năng vô giá như giải quyết vấn đề, dẫn dắt những con người đa dạng, khác nhau, đồng thời áp dụng Tiếng Anh của bạn với các tình huống thực tế - khả năng mà bạn sẽ rút ra cho phần còn lại của cuộc sống của bạn. Với sự kết hợp đa văn hóa của sinh viên trong các cơ sở giáo dục của chúng tôi, bạn sẽ được học ngôn ngữ trên thế giới trong một môi trường quốc tế thực sự.

Giảng dạy tiếng Anh của chúng tôi duy trì chất lượng nhất quán cao – cho dù bạn học tập tại đâu hay khóa học bạn chọn là khóa nào. Là quốc gia duy nhất trên thế giới với một khuôn khổ công nhận để duy trì một tiêu chuẩn quốc gia - cũng như đánh giá chất lượng phù hợp và kiểm toán hiệu suất - bạn có thể tự tin rằng bạn đang nhận được sự giảng dạy tiếng Anh một cách tốt nhất.

Các loại hình đào tạo tiếng Anh

Úc cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh phù hợp với một loạt các nhu cầu học tập.

Tiếng Anh tổng quát
Mục tiêu - Để nâng cao trình độ chung để có thể đăng ký các khóa học cấp độ cao hơn, cải thiện tiếng Anh của bạn cho mục đích du lịch, hoặc để làm công việc thường ngày trong một quốc gia nói tiếng Anh.
Mô tả khóa học - Tập trung vào kỹ năng giao tiếp về nói, nghe và đọc.

Tiếng Anh cho mục đích học thuật
Mục tiêu - Bạn muốn học tại một trường Úc, trường cao đẳng nghề, trường đại học
Mô tả khóa học - Chuẩn bị bạn học ở một trường đại học, viện nghiên cứu nghề nói tiếng Anh.

Tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes - ESP)
Mục tiêu - Bạn muốn học tiếng Anh nói và viết cần thiết trong một phạm vi cụ thể
Mô tả khóa học - Tập trung vào tiếng Anh thực tế cho các khu vực khóa học cụ thể như kinh doanh, hàng không, du lịch.

Tiếng Anh cho giảng dạy
Mục tiêu - Bạn muốn dạy tiếng Anh trong các trường ở đất nước của bạn.


XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

 

iduhoc.edu.vn