Du học Úc - 01

Hệ thống giáo dục Úc

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC
Hệ thống giáo dục Úc cung cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học.
Hệ giáo dục tại trường học (Tiểu học và Trung học)
Hệ thống giáo dục trường học là giống nhau trên khắp nước Úc với sự khác biệt nhỏ giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Hệ thống giáo dục trường học được bắt buộc trong độ tuổi từ sáu đến mười sáu (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc 10).

Hệ thống giáo dục trường học có thời gian 13 năm và được chia thành:

Tiểu học - trong 7 hay 8 năm, bắt đầu từ mẫu giáo cho đến năm lớp 6 hoặc 7.

Trung học cơ sở - trong 3 hoặc 4 năm, từ lớp 7 đến lớp 10 hoặc lớp 8 đến lớp 10.

Trung học phổ thông - trong 2 năm, lớp 11 và 12.

Giáo dục hệ Đại học - Giáo dục đại học bao gồm cả giáo dục đại học (bao gồm các trường đại học), giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề (VET).

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính giảng dạy trong hệ thống giáo dục, cũng là ngôn ngữ chính thức của Úc. Nhiều trường có các chương trình song ngữ hoặc các chương trình có các ngôn ngữ khác.

Hệ thống Văn Bằng Úc
Hệ thống giáo dục của Úc được phân biệt từ nhiều quốc gia khác do Hệ thống Văn Bằng Úc (AQF). Hệ thống AQF được thành lập vào năm 1995, là một chính sách quốc gia bao gồm các trình độ từ khu vực giáo dục đại học (giáo dục đại học và giáo dục đào tạo nghề) ngoài các giấy chứng nhận học lại, Giấy chứng nhận Trung Học Phổ Thông.

Hệ thống AQF có 10 cấp độ và liên kết các bằng cấp trường học, trường dạy nghề, trường đại học thành một hệ thống quốc gia. Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển từ một mức độ học tập lên mức độ học tập tiếp theo, miễn là bạn đáp ứng yêu cầu thị thực du học. Nó cho phép lựa chọn và tính linh hoạt trong kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn chuẩn bị cho việc học cao hơn cũng như cuộc sống làm việc của bạn.

Nếu bạn đang học văn bằng AQF, bạn có thể chắc chắn rằng học viện của bạn có thẩm quyền của Chính phủ và được công nhận trên toàn quốc, mức độ hoặc bằng cấp AQF khác của bạn là trung thực. Các học viện được liên kết trên toàn quốc và trên toàn thế giới, giúp dễ dàng để di chuyển toàn bộ hệ thống giáo dục giữa các khóa học hoặc các học viện trong các khuôn khổ được thỏa thuận công nhận chính thức. Có nghĩa là mỗi bước trong con đường học tập sẽ góp phần vào tương lai của bạn cho dù bạn học ngành gì hay mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì đi nữa. 

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn