Du học Úc - 01

Giáo dục Úc - Hệ Đại học

GIÁO DỤC – HỆ ĐẠI HỌC
Các khóa học giáo dục đại học có thể được thực hiện để kiếm được một bằng cấp cao và tiếp tục học tập tại Úc. Có ba loại giáo dục đại học để có Bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

Tại Úc, khá phổ biến cho sinh viên ghi danh vào một chương trình Cử nhân kép hoặc kết hợp, dẫn đến việc có hai Bằng cử nhân. Điều này phổ biến nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, pháp luật và khoa học.

Các học viện của Úc cung cấp một loạt các khóa học - từ khoa học quản lý và
thương mại, khoa học nhân văn, kỹ thuật, luật pháp đến khoa học sức khỏe.
Các học viện Úc được xếp loại tốt trên thế giới về ngành nghề, đặc biệt là trong
kỹ thuật và công nghệ, y học, khoa học môi trường, kế toán và tài chính.

Có 42 trường đại học tại Úc (39 trường đại học Úc, hai trường đại học quốc tế, và một trường đại học chuyên ngành tư nhân). Cùng với các trường đại học của chúng tôi, nhiều học viện khác cũng cung cấp các khóa học giáo dục đại học.

Đảm bảo chất lượng
Úc có một cơ quan quản lý và chất lượng quốc gia về giáo dục đại học (TEQSA). Chính phủ Úc thành lập cơ quan này để giám sát chất lượng, và điều chỉnh những trường đại học những cơ sở giảng dạy không phải đại học, theo một bộ tiêu chuẩn do Ban hội thẩm tiêu chuẩn giáo dục đại học độc lập triển khai.

Ngoài ra, quyền của học sinh được bảo vệ bởi pháp luật theo luật Dịch vụ giáo dục cho học sinh ở nước ngoài (ESOS):

  • Các phúc lợi của tất cả các sinh viên quốc tế.
  • Chất lượng về kinh nghiệm học tập của học sinh.
  • Việc cung cấp, cập nhật thông tin chính xác.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn