Du học Úc - 01

Đào Tạo Nghề tại Úc

ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI ÚC

Cho dù bạn đang tìm cơ hội để đi làm, hoặc để có một bước khởi đầu trong kiến thức đại học của bạn, nền giáo dục và đào tạo nghề tại Úc (Vocational Education and Training - VET) có thể giúp bạn đạt mục đích bạn mong muốn.

VET dựa trên sự hợp tác giữa các chính phủ và ngành nghề. Bằng cấp VET được cấp bởi các học viện chính phủ, được gọi là Học viện Technical and Further Education (TAFE), cũng như các học viện tư nhân. Chính phủ Úc (liên bang và nhà nước) cung cấp kinh phí, xây dựng chính sách, đóng góp vào quy định và đảm bảo chất lượng của ngành. Nhóm ngành nghề và hội người sử dụng lao động đóng góp vào chính sách đào tạo, những ưu tiên, trong việc phát triển trình độ chuyên môn, cung cấp các kỹ năng cho lực lượng lao động.

Học tập với các chuyên gia…

Không có gì thú vị hơn việc học từ những người chia sẻ niềm đam mê giống như bạn - những người đã từng học ở đó và học tốt nhất. Tại Úc, đội ngũ giáo viên VET không chỉ nhận thức tốt về ngành nghề, mà còn có kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực chuyên môn, duy trì kiến thức, sửa đổi các khóa học sao cho phản ánh thay đổi sự tập trung và nhu cầu của ngành nghề. Có nghĩa là bạn không chỉ học lý thuyết, mà còn về thực tế của các môn học bạn đang học.

… Và tìm hiểu về công việc

Nhiều khóa học của VET kết hợp một thời gian học tập tại chỗ, có nghĩa là bạn không chỉ học trong một lớp học, mà còn có được kinh nghiệm vô giá về ngành nghề trong một môi trường làm việc thật. Đó là kinh nghiệm ngành nghề thực tế để đảm bảo trình độ đầy đủ cho bạn chuẩn bị cho việc làm trong ngành nghề bạn đã chọn.

Đảm bảo chất lượng

Tại Úc, chất lượng giáo dục của bạn được đảm bảo. Thực tế, các phúc lợi của sinh viên quốc tế, chất lượng, kinh nghiệm học tập, cung cấp và cập nhật các thông tin chính xác được bảo vệ bởi pháp luật theo điều khoản Dịch vụ Giáo dục cho Du Học Sinh (ESOS) 2000. Trên hết, người lãnh đạo VET quốc gia - Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA) - đảm bảo chất lượng giáo dục của chúng tôi đến hơn 1.2 triệu sinh viên - bao gồm cả một số 230,000 sinh viên quốc tế tham gia vào khóa giáo dục và đào tạo nghề.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn