Du học Úc - 01

Chi phí học tập tại Úc

CHI PHÍ HỌC TẬP TẠI ÚC
Chi phí học tập tại Úc phụ thuộc vào học viện và khóa học mà bạn chọn.

Là một sinh viên quốc tế, học phí sẽ được thanh toán trước khi bạn bắt đầu học. Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm khóa học trên Internet để tìm các khóa học và xem chi tiết chẳng hạn học phí của trường. Có thể có thêm chi phí phát sinh bao gồm tài liệu học tập và việc tiếp xúc với các cơ sở của học viện.
Danh sách dưới đây cung cấp cho bạn một một loạt các chi phí khóa học cho các loại bằng cấp (2012 - 2013):

  • Trường học - $7,800 đến $30,000
  • Học Anh Ngữ - Khoảng $300 mỗi tuần, tùy theo thời gian khóa học
  • Giáo dục và Đào tại Nghề (Certificates I đến IV, Diploma và Advanced
  • Diploma) - $4,000 đến $22,000
  • Cử nhân Đại học - $15,000 đến $33,000*
  • Thạc sỹ sau Đại học - $20,000 đến $37,000*
  • Tiến sỹ - $14,000 đến $37,000*

* Lưu ý: Học phí này không bao gồm các khóa học có giá trị cao như thú y và y tế. Vui lòng truy cập trang web của học viện trực tiếp để xem chi phí cho các khóa học này.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC


 

iduhoc.edu.vn