Du học Úc - 01

Bảng xếp hạng các trường Đại học tại Úc

BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC
Khi nói đến việc xếp hạng các trường đại học trên thế giới, Úc có một hồ sơ theo dõi chứng minh mạnh mẽ. Trên tất cả các hệ thống, tiêu chuẩn và lĩnh vực nghiên cứu xếp hạng toàn cầu, Úc xếp hạng cao cho chất lượng giáo dục, sự hài lòng của sinh viên, và danh tiếng toàn cầu.

Có một số hệ thống xếp hạng các trường đại học được sử dụng trên toàn thế giới, 3 bảng xếp hạng thường được sử dụng là:
1. Xếp hạng học thuật của các trường Đại học trên thế giới
2. Xếp hạng QS của các trường Đại học trên thế giới
3. Xếp hạng Times Higher Education (THE) của các trường Đại học trên thế giới.

Thực tế, 7 trong số các trường đại học của Úc có trong 100 trường đại học được xếp hạng hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng QS mới nhất (năm 2012). Nếu bạn có một lĩnh vực học tập cụ thể, bạn có mọi cơ hội tại Úc sẽ giúp bạn học tập, có ít nhất một trường đại học tại Úc trong 50 trường hàng đầu trên toàn thế giới đào tạo khắp các lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Tự nhiên, Toán học, Cuộc sống, Khoa học Nông nghiệp, Y Dược Lâm sang, Vật lý.

Úc cũng có 15 trường đại học được xếp hạng trong top 100 Xếp hạng Times Higher Education mới nhất (năm 2012).

Chúng tôi tự hào về bảng xếp hạng cao của các trường đại học tại Úc, nhưng quan trọng hơn, đó là về những gì bạn sẽ nhận được khi bạn học tập tại Úc - một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, bằng cấp được công nhận trên khắp thế giới và cơ hội cho một tương lai không giới hạn.

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn