Du học Úc - 01

Bằng cấp giáo dục nghề tại ÚC

BẰNG CẤP GIÁO DỤC NGHỀ TẠI ÚC

Học viện giáo dục và đào tạo nghề chuyên cung cấp cho các sinh viên với kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn. Các khóa học được giảng dạy về một loạt các ngành nghề, bao gồm: hành chính, bán lẻ, du lịch, khách sạn, xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ sức khỏe cộng đồng, vận tải, khai thác mỏ, sản xuất, và công nghệ.

Bằng cấp VET dựa trên kết quả, tập trung vào các kỹ năng nghề nghiệp, năng lực đạt được. Hệ thống văn bằng Úc (AQF) nhận dạng được trước khi học tập hoặc năng lực hiện tại trong ngành nghề. Điều này tốt cho danh tiếng và cung cấp cho sinh viên các con đường học tập linh hoạt. Trình độ dao động trên 4 bậc chứng chỉ (chứng chỉ I, II, III và IV), cũng như các khóa học Diploma và Advanced Diploma.

Tất nhiên khóa học VET sẽ mở rộng kỹ năng của bạn trong một khu vực chuyên biệt, có thể dạy cho bạn những kinh nghiệm thực tế bạn sẽ cần cho nơi làm việc. Nó sẽ đào tạo bạn để thiết kế kế hoạch và thực hiện các góc độ thực tế và kỹ thuật của những lĩnh vực ngành nghề của bạn trong một bối cảnh cụ thể.

Dưới đây là loại bằng cấp và kết quả nghề nghiệp có thể sau khi hoàn thành khóa VET:

Certificate I

 • Thời gian - 4 đến 6 tháng
 • Kết quả nghề nghiệp –Thợ máy có tay nghề

Certificate II

 • Thời gian –Khoảng 1 năm
 • Kết quả nghề nghiệp – Thợ máy nâng cao

Certificate III

 • Thời gian – Khoảng 1 năm
 • Kết quả nghề nghiệp - Thợ có trình độ hoặc kỹ thuật viên

Certificate IV

 • Thởi gian - 12 đến 18 tháng
 • Kết quả nghề nghiệp –Giám sát viên

Diploma

 • Thời gian - 18 đến 24 tháng
 • Kết quả nghề nghiệp –Phụ tá có kinh nghiệm để giúp một chuyên gia

Advanced Diploma

 • Thời gian - 24 đến 36 tháng
 • Kết quả nghề nghiệp –Phó Quản lý

XEM NỘI DUNG VỀ DU HỌC ÚC

 

iduhoc.edu.vn