Đầu tư Úc 01

Thương Mại Điện Tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bảo vệ dữ liệu và thương mại điện tử
Thương mại điện tử, viết tắt là e-commerce đề cập đến tất cả các giao dịch thương mại dựa trên việc xử lý điện tử và truyền tải dữ liệu, bao gồm cả văn bản, âm thanh và hình ảnh trong các giao dịch Internet, chuyển tiền điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử.

Luật Giao dịch điện tử ban hành bởi Nhà nước và các vùng lãnh thổ đã được thông qua để tạo điều kiện cho các giao dịch điện tử và bảo đảm tính hợp lệcủa các giao dịch liên quan đến phương pháp điện tử.

Luật Hợp đồng điện tử
Một hợp đồng điện tử, viết tắt là e-conotract, là một thỏa thuận được tạo ra, có chữ ký thông qua phương tiện điện tử hoặc thông qua email hoặc bằng cách nhấp chuột qua một trang web để xác nhận việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
Việc hình thành và có hiệu lực của hợp đồng ở Úc vẫn chủ yếu chi phối bởi các nguyên tắc pháp luật chung của hợp đồng.

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật
Luật Bảo mật chứa 10 nguyên tắc bảo mật quốc gia, phản ánh từng giai đoạn của chu kỳ thông tin và quy định về việc thu thập, lưu trữ, phổ biến và bị hủy bỏ thông tin như thế nào.

Gần đây, Ủy ban Cải cách Luật Úc đã tiến hành xem xét lại hầu hết các luật về Bảo mật của Úc và đưa ra khoảng 295 khuyến nghị thay đổi. Chính phủ Australia vừa công bố sẽ áp dụng phần lớn các khuyến nghị nhưng việc cập nhật Đạo luật Bảo mật vẫn chưa được thông qua.

Tin rác
Tin rác là tin nhắn điện tử thương mại không được yêu cầu và bị cấm theo Luật Tin rác năm 2003 (Úc). Mục tiêu của luật này là để bảo vệ các hoạt động thông tin liên lạc kinh doanh hợp pháp và khuyến khích việc sử dụng tin nhắn điện tử một cách trách nhiệm.

Luật Tin rác bao hàm “tin nhắn điện tử thương mại” được gửi qua email, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) và tin nhắn tức thời (IM) và có nguồn gốc từ Úc, hoặc có nguồn gốc ở nước ngoài và được gửi đến một địa chỉ truy cập tại Úc. Doanh nghiệp phải có sự đồng ý của người nhận trước khi tin nhắn được gửi đi. Sự đồng ý này có thể được thể hiện hay suy ra từ một doanh nghiệp, hoặc mối quan hệ khác với người nhận, và hành vi của họ.

Tất cả các tin nhắn điện tử thương mại phải có thông tin chính xác về người hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho việc gửi tin nhắn và một chức năng hủy đăng ký chức năng cho người nhận để chỉ ra rằng họ không muốn nhận tin nhắn như vậy trong tương lai. Vi phạm Đạo Luật Tin rác có thể bị phạt lên đến 1.1 triệu đô.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn