Đầu tư Úc 01

Thuế

THUẾ

Úc áp đặt thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của các cá nhân, đối tượng cư trú tại Úc cho mục đích tính thuế và thu nhập có nguồn gốc từ Úc của người không cư trú (tùy thuộc vào bất kỳ thỏa thuận đánh thuế hai lần có liên quan).
Các hình thức khác nhau của các loại thuế trực tiếp và gián tiếp được áp bởi cả chính phủ liên bang và nhà nước, chẳng hạn như:

CHÍNH PHỦ LIÊN BANG

Thuế thu nhập và Thuế thu nhập bán tài sản
Nhìn chung, Úc đánh thuế các khoản thu trên ba nguồn thu nhập của đối tượng nộp thuế cá nhân như sau: thu nhập cá nhân (ví dụ: tiền lương), thu nhập kinh doanh và thu nhập bán tài sản. Thu nhập nhận được của các cá nhân sẽ bị đánh thuế ở mức tăng dần. Thu nhập của các công ty được đánh thuế ở mức giá cố định là 30%. Người không cư trú thường chỉ bị đánh thuế
trên thu nhập có nguồn gốc tại Úc. Hầu hết các doanh nghiệp được yêu cầu phải trả tiền hàng quý trong suốt năm dựa trên nghĩa vụ thuế ước tính.
Nhìn chung, thu nhập bán tài sản đánh thuế tính theo thuế suất thuế thu nhập áp dụng đối với người có thu nhập từ việc bán tài sản. Đối với cá nhân không cư trú và công ty ủy thác, sẽ được giảm 50% cho mức tăng tích lũy đến ngày 8/5/2012, với điều kiện là cá nhân, và công ty ủy thác xác định giá trị tài sản chịu thuế tại thời điểm đó. Không giảm thuế cho bất kỳ lợi nhuận thu được
sau ngày này. Thu nhập từ việc bán tài sản chỉ bị đánh thuế khi thu nhập được xác định.

Thuế từ các phụ cấp ngoài (Fringe Benefits Tax - FBT)
Thuế FBT được áp dụng cho hầu hết, mặc dù không phải tất cả, các loại phụ cấp ngoài (thường là phụ cấp không bằng tiền mặt của người sử dụng lao động cấp cho nhân viên của họ). Hầu hết các phụ cấp cũng sẽ được báo cáo trên bảng tóm tắt thanh toán lương cho nhân viên để đưa vào tờ khai thuế thu nhập cá nhân phải được nộp hàng năm.

Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Service Tax - GST)
Thuế GST là thuế giá trị gia tăng 10% trên hầu hết các giao dịch mặt hàng và dịch vụ tại Úc, dự định người tiêu dùng sẽ trả.

Thuế gián tiếp
Thuế gián tiếp đánh vào các mặt hàng như xăng, dầu, rượu và thuốc lá.

Thuế hưu bổng
Thuế áp dụng đối với khoản thanh toán cho các chế độ hưu bổng. Đóng góp ưu đãi (là đóng góp của người sử dụng lao động, đóng góp từ tiền lương và các khoản đóng góp của người chủ) cho các quỹ hưu bổng phải chịu thuế suất 15% khi thanh toán. Có một giới hạn về việc bao nhiêu có thể được góp phần trong đóng góp ưu đãi, và nếu vượt quá giới hạn, các thành viên phải chịu thêm thuế.

Khấu trừ thuế
Các nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản Úc có thể hưởng một mức thuế suất 15% qua Chế độ thuế Khấu trừ quản lý đầu tư Quỹ Tín Thác.

CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG

Mỗi chính quyền tiểu bang có các loại tiền thuế của tổng số tiền phải trả chobnhân viên, thuế cờ bạc, thuế xe, thuế sử dụng đất và / hoặc con dấu nhiệm vụ. 

Xin lưu ý rằng hệ thống thuế Úc rất phức tạp và không thể được tóm tắt mà không cần bỏ qua các loại thuế khác có liên quan hoặc các chi tiết cần thiết để phân tích tác động của nó.

Đối tượng trả thuế được khuyến khích tìm các nhóm tư vấn thuế phù hợp trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh hay có thu nhập có thể phải đóng thuế.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn