Đầu tư Úc 01

Thành lập công ty tại Úc

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ÚC

Các công ty tại Úc

Thủ tục thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc một công ty tư nhân hoặc đại chúng (chưa niêm yết) thì không phức tạp, thường là các cơ quan với các tờ khai cần thiết liên quan sẽ nộp cho Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (Australian Securities and Investments Commission - ASIC). Các công ty Úc phải có một văn phòng được đăng ký tại Úc và giám đốc và một thư ký cư ngụ tại Úc (điều này là bắt buộc đối với công ty đại chúng, nhưng không bắt buộc đối với một công ty tư nhân).

Công ty nước ngoài được đăng ký
Như đã đề cập ở trên, các công ty được thành lập ở nước ngoài hoặc các tổ chức được thành lập không có trụ sở kinh doanh tại Úc có thể tiếp tục kinh doanh thông qua một chi nhánh Úc (bằng cách đăng ký dưới hình thức công ty nước ngoài với ASIC) hoặc công ty con (bằng cách đăng ký một công ty mới với ASIC).

Các thủ tục để đăng ký một công ty nước ngoài sẽ hơi nặng nề hơn việc thành lập một công ty mới, vì các công ty phải nộp một mẫu đơn cùng với các tài liệu khác (bao gồm cả các tài liệu về việc thành lập) với ASIC. Ngoài ra, một công ty nước ngoài phải có văn phòng đăng ký tại Úc và chỉ định một người làm đại diện (có thể là cá nhân hoặc công ty tại Úc) để đại diện cho công ty.
Người đại diện có trách nhiệm cho việc khiến công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ vi phạm nào với Luật Doanh nghiệp.

Sau khi đăng ký, một công ty nước ngoài phải nộp bản sao báo cáo tài chính, tuân thủ các nghĩa vụ thông báo khác nhau, được trao quyền giữ đất đai theo Luật Doanh nghiệp, có thể khởi kiện và bị kiện theo luật pháp Úc.

Tên doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể được đặt một tên khác với tên đã được dành riêng, tên đã đăng ký, không trùng tên các doanh nghiệp quốc gia đã đăng ký và không chấp nhận các tên không cho phép.

Trừ khi tên kinh doanh của một công ty là tên của các cá nhân hoạt động công ty, các công ty phải đăng ký tên kinh doanh thông qua ASIC dưới tên đăng ký kinh doanh quốc gia.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn