Đầu tư Úc 01

Số ACN, ARBN và ABN

Số ACN, ARBN và ABN

Số ACN
Về đăng ký, tất cả các công ty sẽ được cung cấp 9 chữ số công ty tại Úc (Australian Company Number - ACN) mà phải được trích dẫn trên tất cả các ấn phẩm, cheques, hóa đơn và các tài liệu chính thức khác của công ty.

Số ARBN
Số doanh nghiệp đăng ký tại Úc (Australian Registered Business Number - ARBN) tương đương với số ACN nhưng được phân bổ cho các đơn vị, trừ các công ty Úc, khi đăng ký với ASIC. Điều này bao gồm các công ty nước ngoài.

Số ABN
Tất cả các công ty thương mại tại Úc phải đăng ký cho một số doanh nghiệp Úc (Australian Business Number - ABN) theo hệ thống thuế Úc. Số ABN bao gồm 11 chữ số (số ACN + 2 số khác) được xác nhận bởi Văn phòng Thuế Úc (Australian Tax Office - ATO) cho mục đích thuế. Nếu không có số ABN sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ, khi một nhà cung cấp không trích dẫn số ABN của họ trên hoá đơn, người mua được yêu cầu phải giữ 46.5% số tiền phải trả cho nhà cung cấp và chuyển số tiền đó cho ATO. Số tiền này sau đó sẽ chỉ được trả lại cho nhà cung cấp lúc nộp hồ sơ khai thuế của họ. 

Giao dịch chứng khoán tại Úc (Australian Securities Exchange - ASX)
ASX là nơi giao dịch chứng khoán chính của Úc, bao gồm thị trường giao dịch chứng khoán, thị trường phát sinh, giao dịch kỳ hạn và chứng khoán lãi suất cố định. ASX là nơi giao dịch chứng khoán lớn thứ hai trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và hoạt động theo Quy định Niêm Yết nhằm bảo vệ quyền cổ đông, đảm bảo những quyết định quan trọng sẽ không được đưa ra khi chưa có ý kiến của các thành viên, cũng như thiết lập các nghĩa vụ công bố thông tin liên tục của các công ty niêm yết.

Công ty nước ngoài đăng ký niêm yết trên sàn nước ngoài đã được phê duyệt có thể nộp đơn xin vào danh sách miễn trừ cho công ty nước ngoài với ASX nếu họ có tài sản hữu hình ròng nằm trong một ngưỡng quy định. Các công ty này không phải tuân thủ các quy định niêm yết của ASX, nhưng phải tiếp tục tuân thủ theo các quy tắc của sàn nước ngoài mà họ được niêm yết, bên cạnh đó phải cung cấp cho ASX một loạt các tài liệu và báo cáo liên tục.

Nếu một công ty không đáp ứng được yêu cầu niêm yết miễn trừ cho công ty nước ngoài, nó có thể xin niêm yết nhưng sẽ được yêu cầu phải đăng ký mã chứng khoán của Úc, chỉ định một cơ quan địa phương và thực hiện đầy đủ tất cả quy định niêm yết của ASX.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn