Đầu tư Úc 01

Di cư kinh doanh

DI CƯ KINH DOANH

Cục Di trú và Quốc tịch của liên bang Úc điều hành việc di cư, nhập cảnh tạm thời vào Úc. Chính sách của Úc thường được đóng khung tích cực thúc đẩy các mục tạm thời và vĩnh viễn cho một số lượng lớn người di cư có tay nghề cao và kinh doanh đến Úc. Có một loạt các loại visa quy định việc nhập cảnh tạm thời và vĩnh viễn vào Úc, bao gồm:

  • Visa chủ doanh nghiệp;
  • Visa đầu tư nước ngoài;
  • Visa nhập cư có tay nghề và
  • Di cư do chủ doanh nghiệp bảo lãnh.

Chúng tôi thường xuyên tư vấn công ty nước ngoài về các vấn đề về luật di trú. Trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi , chúng tôi có 4 nhân viên đã đăng ký làm Đại Diện Di Trú chuyên về việc làm, kinh doanh, đầu tư và di cư có tay nghề cao.

Nhận được visa tạm thời và vĩnh viễn Úc cho những người kinh doanh
Luật nhập cư của Úc rất phức tạp và thay đổi thường xuyên. Chủ doanh nghiệp và các doanh nghiệp muốn đầu tư vào hoặc thiết lập hoạt động kinh doanh tại Úc có đủ điều kiện có thể nộp đơn xin visa dạng kỹ năng kinh doanh.

Nhận được những lời khuyên đúng là rất quan trọng để đảm bảo đạt được
kết quả mong muốn.

Chúng tôi có thể giúp tư vấn phù hợp với tình hình của bạn, nhu cầu của bạn và kết quả như mong muốn của bạn.

Visa kinh doanh tạm thời
Chúng tôi hỗ trợ người kinh doanh để có được visa đi thăm Úc cho các mục đích kinh doanh trong đó có tham dự hội thảo hoặc tập huấn, để điều hành kinh doanh và đàm phán kinh doanh hoặc cho một chuyến thăm dò về kinh doanh.

Visa kinh doanh dài hạn
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ chủ sở hữu (hoặc chủ sở hữu một phần) của một doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp và giám đốc điều hành cao cấp được thuê bởi các doanh nghiệp tầm cỡ mà muốn đề xuất hoạt động kinh doanh tại Úc để có được visa kinh doanh tạm thời và visa kinh doanh vĩnh viễn.

Visa kinh doanh vĩnh viễn
Chúng tôi làm việc cho những người kinh doanh, những người đã thành lập một doanh nghiệp ở Úc, đang giữ visa tạm thời và muốn tiến tới visa vĩnh viễn.

EAST WEST GROUP & Australia Business Migration Education Consulting Group (ABME)

iduhoc.edu.vn